Digitální umění (umění nových médií) je široký pojem, který v sobě zahrnuje různorodé digitální, počítačové nebo technologicko-umělecké prvky. V naší nabídce se nachází takzvaná digitální malba, kde ve skutečnosti vytváříme digitální obrazy, které mají charakter malby nebo jsou realizované skrz pixely a vektory. Pro klienty dokážeme tímto způsobem zabezpečit profesionální a bezkontaktní přístup k návrhům, které mohou sloužit jako předloha pro mural, interiér nebo jiný typ malby. Na druhé straně digitální dílo dokáže fungovat jako samostatné medium, které se dá odprezentovat ve formě virtuální galerie, NFT (non-fungible tokens) nebo případně nejkvalitnější potisku, kde je možné dané dílo z digitálního formátu převést do fyzické podoby.