Mural alebo mural art je umelecký smer zameranie na veľkoplošnú maľbu a steny vo verejnom priestore.

Pri tvorbe Muralu využívame naše skúsenosti z graffiti maľby a street artu.

Muralne maľby sú neprehliadnuteľné a budia najväčší záujem širokej verejnosti. Hodia sa preto napríklad ako originálna reklama, pretože zaujmú viac než klasické velkoprošné banery a billboardy.

Muralna maľba je náročnejšia na realizáciu, je nutná plošina a technické vybavenie. Výsledná cena a doba realizácie su preto individuálne.