Digitálne umenie (umenie nových médií) je široký pojem, ktorý v sebe zahrňuje mnoho rôznorodých digitálnych, počítačových alebo technologicko-umeleckých prvkov. V našej ponuke sa nachádza takzvaná digitálna maľba, kde v skutočnosti vytvárame digitálne obrazy, ktoré majú charakter maľby, ale sú realizované skrz pixely a vektory. Pre klientov vieme týmto spôsobom zabezpečiť profesionálny, bezkontaktný prístup k návrhom, ktoré môžu slúžiť ako predloha pre mural, interiér alebo iný typ maľby. Na druhej strane digitálne dielo dokáže fungovať ako samostatné médium, ktoré sa dá odprezentovať vo forme virtuálnej galérie, NFT (non-fungible tokens) alebo prípadnej najkvalitnejšej tlače, kde je možné dané dielo z digitálneho formátu previesť do fyzickej podoby.