1. Dopyt

Príprava plochy na maľovanie, realizácia maľby, dokumentácie (tvorba videa, fotiek ideálne pre reklamu na soc. sieťach), odovzdanie maľby

2. Konzultácie

Upresnenie rozmerov a náročnosti na realizáciu (práce vo výškach alebo v určitých časových intervaloch, závislosť na počasí ak sa jedna o exteriér)

3. Digitálny návrh

Nasleduje tvorba grafického návrhu / vizualizácie toho ako bude dielo vyzerať, určenie vhodnej techniky, necenenie (materiálu a práce), určenie potrebného času na realizáciu maľby

4. Realizácia

Príprava plochy na maľovanie, realizácia maľby, dokumentácie (tvorba videa, fotiek ideálne pre reklamu na soc. sieťach), odovzdanie maľby