Crazy Party House. Malba byla spoluprací s Notes Art.